Süt dişleri ve kalıcı dişlerin sürme ve değişme zamanları nasıldır?

Süt dişleri ve kalıcı dişlerin sürme ve değişme zamanları nasıldır?

Süt dişleri doğumdan itibaren ortalama 6-8. aylarda çıkmaya başlar ve 2,5 yaş civarında(30 aylıkken) 20 tane olmak üzere alt ve üst çenede yerlerini alır. 6-7 yaş civarında ön bölgede süt dişlerinin altında yer alan daimi dişlerin gelişimi sonucu süt dişlerinin kökleri erimeye başlar ve bir süre sonra da süt dişleri sallanarak düşer veya çekilir. Süt dişlerinin her biri belirli bir zaman diliminde değişir. Süt dişlerinin tamamı 12 yaşında değişmiş olur.

6-7 yaş civarında aynı zamanda  süt azılarının arka hizasında kalıcı büyük azı (1.büyük azı) dişi de sürmeye başlar. 1.büyük azılara aynı zamanda 6 yaş dişi de denir. 6 yaş dişleri alt ve üst çenede sağda ve solda olmak üzere 4 tanedir. Bu dişler genelde süt dişleriyle karıştırılarak, çürümeleri önemsenmez ve bu yüzden erken dönemde kaybedilebilirler.

İlk büyük azıdan sonra 2. büyük azı dişleri 12 yaşında sürmeye başlar ve böylece 28 diş tamamlanmış olur. 16 yaşından itibaren 3. büyük azı dişleri(20 yaş dişleri) sürmeye başlar ve ilerleyen yaşlarda 32 diş tamamlanmış olur.